2ο Φεστιβάλ Μοσφίλου (Μοσφιλωτή-Οκτώβριος 2018)

Α ν α κ ο ί ν ω σ η «2ο Φεστιβάλ Μοσφίλου – η Μοσφιλωτή διά μέσου των δεκαετιών» Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μοσφιλωτής σε συνεργασία με τα Οργανωμένα Σύνολα της κοινότητας, θα πραγματοποιήσουν  τον Οκτώβριο του 2018 το  «2ο Φεστιβάλ Μοσφίλου» (Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί το συντομότερο) Όσοι από τους κατοίκους της κοινότητας (συμπεριλαμβανομένων […]