2ο Φεστιβάλ Μοσφίλου (Μοσφιλωτή-Οκτώβριος 2018)

Α ν α κ ο ί ν ω σ η
«2ο Φεστιβάλ Μοσφίλου – η Μοσφιλωτή διά μέσου των δεκαετιών»

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μοσφιλωτής σε συνεργασία με τα Οργανωμένα Σύνολα της κοινότητας, θα πραγματοποιήσουν  τον Οκτώβριο του 2018 το

 «2ο Φεστιβάλ Μοσφίλου»

(Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί το συντομότερο)

Όσοι από τους κατοίκους της κοινότητας (συμπεριλαμβανομένων και προσφύγων ή ανθρώπων  που μετοίκισαν στην κοινότητα από άλλη πόλη ή χώρα), διαθέτουν υλικό με χάρτες, παλαιές προσωπικές φωτογραφίες, οικογενειακές ή φωτογραφίες τοπίων, παρακαλούμε όπως τις φέρουν για αντιγραφή μέχρι τις 27/7/18.

Όσοι διατίθενται να προσφέρουν παλαιά αντικείμενα για προβολή στην έκθεση ή για δωρεάν για το μελλοντικό Λαογραφικό Μουσείο που θα δημιουργηθεί από το Κοινοτικό Συμβούλιο, παρακαλούμε όπως παραδοθούν το συντομότερο.

Τα άτομα που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος παρουσιάζοντας κάποιο επάγγελμα, παλιά ασχολία (κέντημα, σμιλί, παρασκευή χαλουμιού, αργαλειό κλπ), ή ενδιαφέρονται για τραγούδι παραδοσιακών τραγουδιών, να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 27/7/2018.

Σκοπός του Φεστιβάλ είναι να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νεότεροι πώς αναπτύχθηκε η κοινότητά μας μέσω των δεκαετιών.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Μοσφιλωτής