Πρόσληψη Σχολικών Βοηθών/Συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες μέχρι 6/8/2020

Ανακοίνωση – Ενημερώσεις και Υποχρεώσεις των κατοίκων & Επαναλειτουργία πράσινου σημείου στα Πυργά

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Ανακοίνωση για Καθαρισμό οικοπέδων, χωραφιών και περιβολιών μέχρι 15/05/2020

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μοσφιλωτής, καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων, καθώς επίσης και τους ιδιοκτήτες χωραφιών και περβολιών που ευρίσκονται εντός των Διοικητικών ορίων της κοινότητας, όπως προβούν στον καθαρισμό τους και στην απομάκρυνση των χόρτων και άλλων αχρήστων υλικών, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020. Μετά τη λήξη της πιο πάνω ημερομηνίας, συνεργείο […]