Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Μοσφιλωτής, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, (Ν.86(Ι)/1999), είναι οι ακόλουθοι:
 
Ονοματεπώνυμο: Αντρέας Ο. Παναγιώτου (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99628646
   
Ονοματεπώνυμο: Δημήτρης Αυξέντης (Αντιπρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99666468
   
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Θέκλα Κυριάκου
Τηλέφωνα: 99964502
   
Ονοματεπώνυμο: Νίκος Γεωργίου
Τηλέφωνα: 99643734
   
Ονοματεπώνυμο: Βασιλεία Παπαμιχαήλ
Τηλέφωνα: 99347442
   
Ονοματεπώνυμο: Χριστάκης Αγγελή
Τηλέφωνα: 99470407
   
Ονοματεπώνυμο: Νέστορας Παπαϊωάννου Ανδρέου
Τηλέφωνα: 96747074
   
Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Παναγιώτου
Τηλέφωνα: 99796926
   
Ονοματεπώνυμο: Νέστορας Κ. Νέστορα
Τηλέφωνα: 99499074
   
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
 
Ονοματεπώνυμο: Μαρία Κουσιάππα (Γραμματέας)
Ονοματεπώνυμο: Τασούλα Καραολή (Γραφέας)
Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Χρίστου (Γραφέας)
Ονοματεπώνυμο: Στρατής Παναγιώτου (Εργάτης Γεν. Καθηκόντων)