«3ο Φεστιβάλ Μοσφίλου» «Τα Προικιά της Νύφης» 20/10/2019