Ανακοίνωση – Παράταση Προσφορών «Ανοικτοί Χώροι Άθλησης»

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μοσφιλωτής ανακοινώνει ότι θα γίνει παράταση υποβολής προσφορών δήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαχείριση των «Ανοικτών Χώρων Άθλησης» στην κοινότητα,

μέχρι την Παρασκευή 21 Απριλίου 2017 η ώρα 12μ.

(αφορά τα μικρά γήπεδα άθλησης που ευρίσκονται έναντι του γηροκομείου Μοσφιλωτής).

Τα έντυπα για τη δήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να παραλάβετε από τα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου μαζί με τους όρους διαχείρισης.

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σε κλειστό φάκελο και να αναγράφουν έξω:

 

«Προσφορά για τη διαχείριση των Ανοικτών Χώρων Άθλησης στη Μοσφιλωτή»

και να κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή

21 Απριλίου 2017 η ώρα 12 το μεσημέρι

στο κιβώτιο προσφορών

του Κοινοτικού Συμβουλίου.

 

Δεν θα γίνονται αποδεχτές αιτήσεις μετά τη λήξη της πιο πάνω ημερομηνίας.

Κοινοτικό Συμβούλιο Μοσφιλωτής