Ανακοίνωση

Αγαπητοί μας συγχωριανοί,

Για να έχουμε ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον στην κοινότητα, θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί και να τηρούμε τα πιο κάτω:

 1. Άναμμα Φωτιάς
  Ενόψει των ψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν αυτές τις μέρες στον τόπο μας και με αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιών,  σας υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται αυστηρά το άναμμα φωτιάς.  Αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε συγκεκριμένους μήνες και ώρες με τη γραπτή συγκατάθεση Δασικού Λειτουργού.  Οποιοδήποτε άτομο ενεργεί χωρίς άδεια και ανάβει φωτιά, είναι ένοχο αδικήματος.
 1. Απόρριψη Υγρών Αποβλήτων
  Η ρήξη νερών πλυντηρίων και άλλων ακαθαρσιών στους δρόμους και σε γειτονικά τεμάχια, απαγορεύεται αυστηρά.
 1. Καθαριότητα και Ευπρεπισμός
  Καλούνται όλοι οι κάτοικοι της κοινότητάς μας όπως συμβάλουμε στο να καθαρίσουμε οτιδήποτε υπάρχει στα υποστατικά μας που δημιουργεί κακή εικόνα στους γείτονές μας, σε μας τους ιδίους αλλά και σε ολόκληρη την κοινότητα.  Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση ψόφιων ζώων και εντοσθίων στους πράσινους κάδους της κοινότητας.  Αυτά μπορούν να μεταφέρονται στον ειδικό χώρο στην περιοχή των SKIP για ταφή.  Επίσης οτιδήποτε σκύβαλα που δεν μαζεύονται από το σκυβαλλοφόρο (π.χ. κλαδέματα και άλλα), μπορούν να τοποθετούνται στο χώρο των SKIP τα οποία είναι ανοικτά κάθε:

Τετάρτη 4:00μ.μ. έως 6:00μ.μ.
Σάββατο 10:00π.μ. έως 2:00μ.μ.

 1. Σκύλοι
  Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες σκύλων της κοινότητας, όπως περιορίσουν τους σκύλους τους σε δικούς τους χώρους, να τους διατηρούν καθαρούς, να συλλέγουν τα περιττώματά τους και να τα τοποθετούν στους ειδικούς κόκκινους κάδους που έχουν τοποθετηθεί από το Κοινοτικό Συμβούλιο σε διάφορα σημεία της κοινότητας, για το σκοπό αυτό. Σας αναφέρουμε επίσης ότι όλοι οι αδέσποτοι σκύλοι θα κατάσχονται από το Συμβούλιο με ειδική κλούβα και ο ιδιοκτήτης για να παραλάβει το δικό του θα πρέπει να πληρώσει 50 ευρώ για τα έξοδα σύλληψης.
 1. Οφειλές και Υποχρεώσεις
  Καλούνται όλοι να πληρώνουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους στο Κοινοτικό Συμβούλιο και όσοι παρουσιάζουν καθυστερημένες οφειλές (Νερό, Φόροι, Κοιμητήριο, Αγορά Τάφων, Σκύλοι, Καθαριότητα Οικοπέδων), παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Κ. Συμβούλιο για διευθέτηση των οφειλών τους, για αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων.
 1. Κοιμητήριο
  Οποιοδήποτε άτομο πρόκειται να σκάψει για τάφο, τότε θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με το Κοινοτικό Συμβούλιο για να του υποδειχθεί ο τόπος.  Σε καμία περίπτωση δεν διαλέγει κανείς μόνος του τον τόπο που θα σκάψει, γιατί οι τάφοι σκάπτονται πάντοτε με σειρά για σκοπούς λειτουργικότητας και ομοιομορφίας.
  Παρακαλούμε όπως μη γίνεται άσκοπα σπατάλη νερού στο χώρο του κοιμητηρίου.  Τα άχρηστα αντικείμενα όπως στεφάνια, άδεια μπουκάλια και άλλα, να τοποθετούνται στον πράσινο κάδο που ευρίσκεται εντός του κοιμητηρίου, για σκοπούς ευπρεπισμού και σεβασμού του χώρου.
 1. Αύξηση Χρέωσης Νερού – Τέλος Περιβάλλοντος
  Πληροφορείστε επίσης ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τους Κανονισμούς Διαχείρισης Υδάτων, με τους οποίους εισάγεται η εφαρμογή Τέλους Περιβάλλοντος.
  Ως εκ τούτου, με βάση τις αυξήσεις της χρέωσης νερού που μας έχουν επιβληθεί από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, θα τεθεί σε άμεση ισχύ αύξηση της τάξης των €0,07 σεντ για κάθε κυβικό μέτρο νερού στους κατοίκους της κοινότητάς μας, ώστε να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στο αυξημένο κόστος προμήθειας νερού.

 

 

Ευχαριστούμε για την καλή σας συνεργασία και κατανόηση
και ευχόμαστε να απολαύσετε ένα
Καλό Καλοκαίρι!!!

 Κοινοτικό Συμβούλιο Μοσφιλωτής