Καθαρισμός οικοπέδων στα Διοικητικά Όρια της κοινότητας Μοσφιλωτής

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μοσφιλωτής, καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων, καθώς επίσης και τους ιδιοκτήτες χωραφιών και περβολιών που ευρίσκονται εντός των Διοικητικών ορίων της κοινότητας, όπως προβούν στον καθαρισμό τους και στην απομάκρυνση των χόρτων και άλλων αχρήστων υλικών, το αργότερο μέχρι την Κυριακή 16 Μαΐου 2021. Μετά τη λήξη της πιο πάνω ημερομηνίας, συνεργείο […]

Πρόσκληση – Κηδεία του Ήρωα Ανδρέα Αριστοδήμου Γεωργίου 8/11/2020

Πρόσληψη Σχολικών Βοηθών/Συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες μέχρι 6/8/2020