Καθαρισμός οικοπέδων στα Διοικητικά Όρια της κοινότητας Μοσφιλωτής (μέχρι 29/4/2022)

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μοσφιλωτής, καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων, καθώς επίσης και τους ιδιοκτήτες χωραφιών και περβολιών που ευρίσκονται εντός των Διοικητικών ορίων της κοινότητας, όπως προβούν στον καθαρισμό τους και στην απομάκρυνση των χόρτων και άλλων άχρηστων υλικών, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Απριλίου 2022. Μετά τη λήξη της πιο πάνω ημερομηνίας, συνεργείο […]

Ο Πολιτιστικός Όμιλος Μοσφιλωτής διοργανώνει παγκοινοτικό διαγωνισμό ταβλιού 19/11/2021