Ανακοίνωση – Πρόσκληση για Εθνικό Μνημόσυνο 11/7/2021

Θέατρο στην κοινότητα μας 8/7/2021 – Είσοδος Ελεύθερη

Προσφορά για Καθαριότητα Οικοπέδων και αγροτεμαχίων εντός της κοινότητας (μέχρι 7/5/2021)

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μοσφιλωτής, δέχεται προσφορές για καθαριότητα οικοπέδων και αγροτεμαχίων εντός της κοινότητας. Οι χώροι που θα καθαριστούν θα υποδειχθούν από το Κοινοτικό Συμβούλιο. Οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο κιβώτιο προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου Μοσφιλωτής, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021 η ώρα 12 το μεσημέρι.  Στο φάκελο να αναγράφεται […]

Καθαρισμός οικοπέδων στα Διοικητικά Όρια της κοινότητας Μοσφιλωτής

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μοσφιλωτής, καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων, καθώς επίσης και τους ιδιοκτήτες χωραφιών και περβολιών που ευρίσκονται εντός των Διοικητικών ορίων της κοινότητας, όπως προβούν στον καθαρισμό τους και στην απομάκρυνση των χόρτων και άλλων αχρήστων υλικών, το αργότερο μέχρι την Κυριακή 16 Μαΐου 2021. Μετά τη λήξη της πιο πάνω ημερομηνίας, συνεργείο […]