Χειμερινό Ωράριο Λειτουργίας (2022) του Πράσινου Σημείου στα Πυργά