Ο Πολιτιστικός Όμιλος Μοσφιλωτής διοργανώνει παγκοινοτικό διαγωνισμό ταβλιού 19/11/2021