Προκήρυξη Ανοιχτού Πρωταθλήματος Κλασικού Σκακιού 09/09/2022-21/10/2022