Προσφορές για Καθαριότητα Οικοπέδων εντός της κοινότητας

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μοσφιλωτής, δέχεται προσφορές για καθαριότητα οικοπέδων εντός της κοινότητας.

Οι προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο κουτί προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 η ώρα 12 το μεσημέρι. 

Στο φάκελο να αναγράφεται έξω «Προσφορά για καθαριότητα οικοπέδων στη Μοσφιλωτή».

Το Κοινοτικό Συμβούλιο δεν είναι υπόχρεο να δεχθεί τη χαμηλότερη προσφορά.

 

Κοινοτικό Συμβούλιο Μοσφιλωτής