Πρόσκληση για την Καθαρά Δευτέρα (Μοσφιλωτή 27/2/2017)