Πρόσκληση – Κηδεία του Ήρωα Ανδρέα Αριστοδήμου Γεωργίου 8/11/2020