Τελευταία ειδοποίηση σύλληψης σκύλων

Μετά από περιστατικά επιθέσεων σκύλων σε ανθρώπους στην κοινότητα και έντονα παράπονα κατοίκων, το Κοινοτικό Συμβούλιο μετά λύπης του παρατηρεί ότι, επανειλημμένα αρκετοί επιτρέπουν στους σκύλους τους να περιφέρονται ελεύθεροι σε δημόσιους δρόμους, χωρίς να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσουν τη διαφυγή τους.  Αυτό είναι ενάντια των διατάξεων του Νόμου Περί Σκύλων.

Ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε ότι έχει διοριστεί ειδική υπηρεσία σύλληψης αδέσποτων σκύλων και οποιοσδήποτε σκύλος περιφέρεται ελεύθερα εντός των ορίων της κοινότητας θα συλλαμβάνεται χωρίς καμία ειδοποίηση.

Σε καμία περίπτωση ο σκύλος δεν θα επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη εκτός αν πληρωθεί το ποσό των 100 ευρώ στο Κοινοτικό Συμβούλιο.

Παρακαλούνται επίσης όπως, όσοι έχουν καθυστερημένες οφειλές πληρωμής Άδειας Κατοχής Σκύλου, να τις διευθετήσουν το συντομότερο δυνατό.