Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι οι μέρες περισυλλογής των σκυβάλων στην κοινότητα είναι κάθε Τετάρτη και Σάββατο.

Επίσης σας ενημερώνουμε τα πιο κάτω:

 • Άναμμα Φωτιάς
  Απαγορεύεται αυστηρά το άναμμα φωτιάς και η χρήση μηχανημάτων και εργαλείων, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
 • Απόρριψη Υγρών Αποβλήτων
  Απαγορεύεται η διοχέτευση των νερών των πλυντηρίων και οτιδήποτε άλλων υγρών αποβλήτων στους δρόμους και στους οχετούς.
 • Καθαριότητα και Ευπρεπισμός

 • Οι κάδοι ανακύκλωσης ευρίσκονται σε δύο σημεία στην κοινότητα, στο χώρο του γηπέδου του Δημοτικού Σχολείου και τέρμα της οδού Αρ. Μακαρίου. Απαγορεύεται η τοποθέτηση οτιδήποτε άλλων σκυβάλων που δεν αφορούν την ανακύκλωση.
  Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση ψόφιων ζώων και εντοσθίων στους πράσινους κάδους της κοινότητας.  Οτιδήποτε σκύβαλα δεν μαζεύονται από το σκυβαλοφόρο (π.χ. κλαδιά, ηλεκτρικές συσκευές κα), μπορούν να τοποθετούνται στο εγκεκριμένο Πράσινο Σημείο Σκυβάλων στα Πυργά, ο οποίος είναι ανοικτός κάθε:
  Τετάρτη 9:00π.μ. έως 4:00μ.μ. και Σάββατο 9:00π.μ. έως 3:00μ.μ.

 • Σκύλοι
  Όλοι οι σκύλοι θα πρέπει να περιορίζονται στους χώρους τους, ενώ οι αδέσποτοι θα κατάσχονται από το Συμβούλιο με ειδική κλούβα χωρίς καμία ειδοποίηση και θα επιστρέφονται στον ιδιοκτήτη τους μόνον μετά από την πληρωμή του ποσού των 80 ευρώ.

 • Κοιμητήριο (Αγορά τάφου 205 ευρώ)
  Οι τάφοι δεν προπωλούνται. Η εκσκαφή τάφου γίνεται μόνον κατόπιν υπόδειξης του χώρου από το Κοινοτικό Συμβούλιο για σκοπούς λειτουργικότητας και ομοιομορφίας.  Παρακαλούμε όπως τα άχρηστα αντικείμενα στο κοιμητήριο, να τοποθετούνται στον πράσινο κάδο εντός του κοιμητηρίου.
 • Οφειλές και Υποχρεώσεις
  Όσοι παρουσιάζουν καθυστερημένες οφειλές (Νερό, Φόροι, Κοιμητήριο, Αγορά Τάφων, Σκύλοι, Καθαριότητα Οικοπέδων), παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν το συντομότερο με το Κ. Συμβούλιο για διευθέτηση των οφειλών τους, για αποφυγή επιβαρύνσεων και δυσάρεστων καταστάσεων.
 • Παράνομη στάθμευση πάνω στα πεζοδρόμια
  Απαγορεύεται αυστηρά η στάθμευση οχημάτων πάνω στα πεζοδρόμια, για την καλύτερη διακίνηση και ασφάλεια των πεζών.