Κινητή Μονάδα Εξυπηρέτησης Πολιτών της Ελληνικής Τράπεζας

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μοσφιλωτής, σας ενημερώνει ότι μας έχει γνωστοποιηθεί η συμπερίληψη της κοινότητάς μας στον κατάλογο των κοινοτήτων που θα επισκέπτεται η Κινητή Μονάδα Εξυπηρέτησης Πολιτών της Ελληνικής Τράπεζας (και πρώην Συνεργατικής Τράπεζας – Σ.Π.Ε.).

Η Κινητή Μονάδα θα αρχίσει να εξυπηρετεί τους κατοίκους από την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 και κάθε Παρασκευή, από τις 11:30π.μ. μέχρι τις 1:30μ.μ. στο χώρο έξω από το Πολύκεντρο Νεότητας δίπλα από την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας.