Προσφορά για Καθαριότητα Οικοπέδων και αγροτεμαχίων εντός της κοινότητας (μέχρι 7/5/2021)

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μοσφιλωτής, δέχεται προσφορές για καθαριότητα οικοπέδων και αγροτεμαχίων εντός της κοινότητας.

Οι χώροι που θα καθαριστούν θα υποδειχθούν από το Κοινοτικό Συμβούλιο.

Οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο κιβώτιο προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου Μοσφιλωτής, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021 η ώρα 12 το μεσημέρι. 

Στο φάκελο να αναγράφεται έξω «Προσφορά για καθαριότητα οικοπέδων στη Μοσφιλωτή».

Το Κοινοτικό Συμβούλιο δεν είναι υπόχρεο να δεχθεί τη χαμηλότερη προσφορά.

Κοινοτικό Συμβούλιο Μοσφιλωτής