Θέατρο στην κοινότητα μας 8/7/2021 – Είσοδος Ελεύθερη