Ανακοίνωση για Καθαρισμό οικοπέδων, χωραφιών και περιβολιών μέχρι 15/05/2020

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μοσφιλωτής, καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων, καθώς επίσης και τους ιδιοκτήτες χωραφιών και περβολιών που ευρίσκονται εντός των Διοικητικών ορίων της κοινότητας, όπως προβούν στον καθαρισμό τους και στην απομάκρυνση των χόρτων και άλλων αχρήστων υλικών, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020.

Μετά τη λήξη της πιο πάνω ημερομηνίας, συνεργείο του Κοινοτικού Συμβουλίου θα προβεί στον καθαρισμό τους και θα απαιτήσει από τους ιδιοκτήτες τα έξοδα που θα πληρωθούν για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.

Στόχος όλων είναι η αποφυγή κάθε ενέργειας που μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές από πυρκαγιά και για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται από όλους πλήρης ετοιμότητα, πριν και κατά τη διάρκεια της νέας καλοκαιρινής περιόδου, κατά την οποία οι κίνδυνοι πρόκλησης πυρκαγιών πολλαπλασιάζονται.

Διευκρινίζεται ότι: 

  1. Η ευθύνη του καθαρισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη, έστω και αν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από τρίτους.
  2. Αν ο καθαρισμός από τον ιδιοκτήτη κριθεί μη ικανοποιητικός, το συνεργείο του Κοινοτικού Συμβουλίου θα προβαίνει σε πλήρη καθαρισμό του οικοπέδου.
  3. Η χρέωση θα γίνεται ανάλογα με την εργασία που θα διεξάγεται εντός του χώρου και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη των 70 ευρώ ανά οικόπεδο. Για διευκόλυνση των ιδιοκτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον καθαρισμό των οικοπέδων τους, το Κοινοτικό Συμβούλιο αναλαμβάνει την όλη εργασία έναντι πληρωμής.
  4. Όσοι διατηρούν μηχανήματα ή άλλα χρήσιμα μεγάλα αντικείμενα, πρέπει να τα μετακινήσουν έγκαιρα για σκοπούς καλύτερου καθαρισμού, διαφορετικά το Συμβούλιο δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή πρόκληση ζημιάς.
  5. Προσωπικές ειδοποιήσεις δεν θα σταλούν
  6. Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται αυστηρώς το άναμμα φωτιάς.

 

Κοινοτικό Συμβούλιο Μοσφιλωτής